Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Αξιολόγηση προπτυχιακών μαθημάτων σχολής ΜΠΔ, 21 Μαΐου- 4 Ιουνίου 2023
- Τρίτη, 30 Μαΐου 2023 - 8:52 π.μ. -

Οι φοιτητές της σχολής ΜΠΔ καθώς και φοιτητές άλλων σχολών που έχουν δηλώσει μαθήματα που προσφέρονται από την σχολή ΜΠΔ μπορούν να συμπληρώσουν τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια αξιολόγησης των προπτυχιακών μαθημάτων. Τα ερωτηματολόγια θα είναι διαθέσιμα μέχρι τις 4 Ιουνίου 2023.

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων γίνεται ανώνυμα, μέσω της πλατφόρμας eClass, στον σύνδεσμο, https://www.eclass.tuc.gr/modules/questionnaire/?course=MPD356. Πρόσβαση στα ερωτηματολόγια έχετε επίσης μέσω του αντίστοιχου μαθήματος που βλέπετε στο χαρτοφυλάκιό σας, «Αξιολόγηση προπτυχιακών μαθημάτων ΜΠΔ, ακ. έτος 2022-23»