Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Mobile εφαρμογή eclass
- Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017 - 10:53 π.μ. -

Οι χρήστες της εφαρμογής Open eClass Mobile, στο πεδίο domain name θα πρέπει να πληκτρολογούν το https://www.eclass.tuc.gr